Klachten procedure

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van de volgende klachtenregeling. 

Lees meer

Privacyverklaring ZieZo

Binnen ZieZo nemen wij uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de (Europese) privacyregelgeving maar ook vanuit zorg(rechtelijk) perspectief. U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren en op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

Lees meer