Begeleiding vluchtelingen

Leven binnen niet stabiele omstandigheden vraagt om enorme psychologische flexibiliteit. Vaak zien we dat de vluchtelingen de ervaringen nog niet goed verwerkt hebben, nog wachten op status toewijzing of een negatieve status hebben. Dit vraagt om maatwerk, het welzijn centraal stellen, doelen klein houden en vertrouwen schenken en verantwoordelijkheid stimuleren. Vanuit kwaliteiten van de persoon werken we oplossingsgericht, binnen de factoren die wel beïnvloedbaar zijn.  

We doen dit in de eerste plaats door aan te sluiten bij de vraag van de jongere en gebruik te maken van de veerkracht van de jongere.